skip to Main Content

Contractmanagement

Het aanbestedingstraject of de offerteronde is voltooid en de facilitair dienstverlener die u gaat ontzorgen, is geselecteerd. Het contract voor de samenwerking is opgesteld en ondertekend. U en uw organisatie kunnen vooruit. Maar… het werk is nog niet gedaan. Ervaring leert dat de vinger aan de spreekwoordelijke pols moet worden gehouden. In de implementatiefase, maar ook – of juist – daarna, tijdens de contractuitvoering.

Hoe houdt u controle over het schoonmaakonderhoud? PGW Advies zet daarvoor onder meer contractmanagement in: een vorm van advies en ondersteuning om voor uw organisatie een optimale verhouding tussen kwaliteit en kosten te kunnen genereren. Maar ook om uw klanten, patiënten en/of pandbewoners tevreden te kunnen houden. En om de relatie tussen uw organisatie en uw leverancier te optimaliseren.

Het contractmanagement omvat beheer- en beheersaspecten van de samenwerkingsovereenkomst tussen u als opdracht­gever en het uitvoerende schoonmaakbedrijf. Contractmanagement geeft inzicht in de huidige stand van zaken, het verleden en de toekomst. Denk naast kwaliteit en kosten ook aan continuïteit, structuur, communicatie, mutaties, toetsing en managementinformatie. Daarbij onderscheiden we vier aspecten in contractmanagement: operationeel management; kwaliteitsmanagement; leveranciersmanagement en inkoopmanagement