skip to Main Content

Kwaliteitsmetingen door PGW Advies

Hoe kunt u de ingekochte schoonmaakdiensten borgen en het afgesloten contract op operationeel niveau beheren? PGW Advies verzorgt daarvoor kwaliteitsmetingen. De technische kwaliteit van het ingekochte en uitgevoerde schoonmaakwerk kan voldoende zijn, maar ervaren uw medewerkers, cliënten en/of pandbewoners dat ook zo? Bij een kwaliteitsmeting wordt de schoonmaak gecontroleerd op basis van het vooraf opgestelde schoonmaakprogramma.

We stimuleren het kwaliteitsdenken en werken met een onafhankelijk, efficiënt en objectief kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening, gebaseerd op de branche breed gedragen en erkende VSR-KMS methode in combinatie met een eigen ontwikkelde methode: het Resultaat Gerichte Meetsysteem. Bij RGM draait het niet alleen om de gemaakte fout maar ook om de waarde van deze fout binnen het totale pakket aan werkzaamheden. RGM is gefundeerd op onze jarenlange ervaring in kwaliteitsmetingen en gemodelleerd met de mogelijkheid tot een meting op maat. We richten de metingen specifiek voor uw organisatie in.

Alle onze controleurs zijn ervaren, gecertificeerde kwaliteitscontroleurs en ‑inspecteurs. Zij zijn in het bezit van het diploma kwaliteitscontroleur en/of ‑inspecteur en beschikken over up-to-date kennis van schoonmaaktechnieken en afwerkmaterialen. PGW Advies onderschrijft de Gedragscode VSR-Kwaliteitsmeetsysteem. U kunt dus vertrouwen op vakmanschap.