PGW Advies en de gedragscode schoonmaak

In juni 2011 is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche op- en ingesteld ter bevordering van verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen. Aanleiding waren de historische schoonmaakstakingen in het eerste kwartaal van 2010, opgezet om cao-eisen kracht bij te zetten. De stakingen hadden een grote maatschappelijke impact. En veel aandacht ging uit naar werkdruk, kwaliteit, bejegening van schoonmaakmedewerkers, de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten.

Positief is dat veel belanghebbenden, waaronder tal van grote partijen, zich achter dit initiatief scharen om te komen tot een code. Daarmee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor duurzame marktcondities. Zo ook PGW Advies; op 15 juni 2012 ondertekenden we reeds de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (nadat eerder als Vereniging van Makelaars (VMS) al was ondertekend) We zijn ervan overtuigd dat de gedragscode leidt tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers, en tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.

De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en is opgesteld door een breed samengestelde commissie met verschillende marktpartijen, vakorganisaties en deskundigen. Deze commissie spreekt opdrachtgevers – en zo nodig betrokken intermediairs – aan op hun rol als aanbesteder en contractverantwoordelijke en deelt gele kaarten uit aan ondertekenaars en aan niet-ondertekenaars van de code. Organisaties krijgen een gele kaart bij het overtreden van de regels van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag; de codecommissie probeert met deze gele kaarten organisaties te stimuleren hun gedrag bij te stellen. Met de uitreiking van de Best Practice – want goed gedrag prijst de codecommissie ook – en de Bad Practice Award laat de codecommissie onder meer zien dat het toepassen van de code op velerlei manieren mogelijk is. Het werkt inspirerend en motiverend.

Ws Rader