Case Da Vinci College

Het Da Vinci College is het regionaal opleidingscentrum voor Zuid-Holland-Zuid.
Verspreid over achttien locaties kunnen ruim 400 verschillende beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau worden gevolgd. Daarnaast biedt het Da Vinci bedrijfsopleidingen en cursussen voor volwassenen. Ruim 11.000 studenten genieten een opleiding aan het Da Vinci College, waarbij circa 850 medewerkers werken.

Missie

Het Da Vinci College heeft als missie het beste uit studenten te halen, en daagt ze uit verantwoordelijkheid te nemen om een positief-kritisch burger te kunnen worden. Deze missie – het beste uit mensen halen – is vertaald naar de facilitaire contracten. Het facilitair adviesbureau van het Da Vinci College heeft samen met PGW Adviesmet een klantenpanel (bestaande uit gebruikers en opdrachtgever) de bestaande contracten geanalyseerd en de in- en externe tekortkomingen geconstateerd. Vervolgens is een wensenlijst opgesteld en op basis daarvan is een raming gemaakt, die is getoetst aan het beschikbare budget. Er zijn concessies gedaan en met het klantenpanel gedeeld. Samen hebben Da Vinci en PGW Advies het finale aanbestedingsdocument onderschreven. We hebben het klantenpanel nauw betrokken bij het aanbestedingstraject. Zo werkte het panel mee aan de beoordeling van de inschrijvingen. Daardoor kon men direct zien of de vertaalslag “van wens naar offerte” goed was gemaakt.

Contract

Om ook in de toekomst de invulling van het contract te kunnen geven, maar ook om de randvoorwaarden van de overeenkomst (de kwalitatieve criteria) te kunnen monitoren, heeft het Da Vinci College ervoor gekozen om PGW Advies in te zetten om dit door middel van contractmanagement te bewaken. Voor het gevoerde contractmanagement gelden KPI ‘s (kritieke prestatie-indicatoren) in categorieën prijs, prestatie, personeel en planeet als basis. Om het beste uit mensen (lees: leveranciers) te kunnen blijven halen, worden de KPI’s jaarlijks vast- of bijgesteld, ook om voor partijen (opdrachtgever en –nemer) een werkbare situatie te behouden.

Marktgedrag

De trend van minder bemoeienis met de leverancier onder het motto minder controle en meer toezicht, zien we als een excuus om een discussie met een leverancier uit de weg te gaan. Maar vanuit de in 2011 ingestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag mag worden verwacht, dat een opdrachtgever mee- en nadenkt over de mensen die op zijn locatie aan het werk zijn. Betrokkenheid bij alles wat er gebeurt, is een belangrijk goed. Er is een verschil tussen bemoeien en geïnteresseerd zijn en elkaar versterken in de wijze waarop diensten tot stand komen.

Social Return

De rijksoverheid heeft per 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen social return als contractvoorwaarde opgenomen. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de € 250.000 in het contract opneemt, dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die, zonder re-integratieondersteuning, niet aan het werk komen. Immers, niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces.

Het Da Vinci College koos ervoor om in de schoonmaakovereenkomst de mogelijkheid te bieden aan een medewerker van de sociale werkvoorziening. Met een kleine meerprijs is er een tripartite win-winsituatie ontstaan. Deze medewerker heeft een fulltime baan. Door zijn voortdurende aanwezigheid in een drukke zone van het opleidingscentrum draagt hij bij aan een schonere omgeving van de school. En daarvan ondervindt ook de schoonmaakleverancier gemak.